PROFIL MEMBACA WARGA UiTM 2022/2023

Mengikut Jantina
Mengikut Kategori
Mengikut Umur
Mengikut Agama
Mengikut Pendidikan
Aktiviti/Hobi Utama Masa Lapang
Kenapa TIDAK Membaca 12 Bulan Yang Lepas
Kekerapan Membaca
Tujuan Membaca
Faktor Utama Mempengaruhi Tabiat Membaca
Bahan Bacaan Yang Digemari
Secara purata, berapa lamakah bahan bercetak anda dibaca sehari
Secara purata, berapa lamakah bahan bukan bercetak (elektronik/digital) anda dibaca sehari
Kekerapan membaca bahan elektronik/digital menggunakan peralatan berikut
Jumlah Buku Yang Dibaca Setahun (Bercetak)
Jumlah Buku Yang Dibaca Setahun (Elektronik/Digital)
Sebab Membaca Bahan Elektronik/Digital
Topik Bahan Bukan Fiksyen Yang Anda Baca
Genre Fiksyen Yang Dibaca
Cara Bahan Bacaan Anda Diperolehi
Dimanakah Anda Selalu Membaca?