HOME > SDG 11. Sustainable Cities And Communities

SDG 11 - Sustainable Cities And Communities
Standard Post with Image

Online Webinar The Retinal Oct Class

OBJEKTIF

  • Untuk memberi pendedahan dan maklumat tentang penjagaan diri mengikut peringkat umur.
  • Menarik minat warga hospital dalam menggunakan kemudahan yang disediakan oleh perpustakaan.
  • Mewujudka . . . . Read More...

    SDG Goals
Standard Post with Image

"Forum Sejarah, Peradaban dan Kebudayaan"

OBJEKTIF

1. Memberikan pengetahuan dan pengajaran sejarah, peradaban dan kebudayaan Malaysia/Sumatera

2. Mewujudkan pemahaman dan kesedaran belia-belia dalam topik forum yang dibincangkan

3. Memberikan keyakinan kepada peserta untuk bersoal jawab, bertukar pendapat serta berinteraksi < . . . . Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

MOBILE LIBRARY

OBJEKTIF
Memperkenalkan serta mempromosikan buku yang terdapat di Perpustakaan Perubatan Tun Abdul Razak kepada staf dalaman dan disamping itu dapat memberi galakkan kepada lebih ramai pengguna untuk meminjam buku di perpustakaan. Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

KEMPEN KEPENGGUNAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

OBJEKTIF

1. Memberi kesedaran tentang kewujudan perpustakan digital kepada staf dan pelajar UiTM serta orang ramai.

2. Meningkatkan jumlah penggunaan perpustakaan digital UiTM.

3. Mendidik orang ramai, terutamanya warga HASA mengenai perkhidmatan atas talian yang disediakan oleh PPTAR HASA serta memberi pendedahan mengenai bahan-bahan rujukan elektronik yang disediakan oleh PTAR.

4. Mena . . . . Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

Program MINDA LESTARI - Live@PTAR UiTMCM : "Keluarga VS Kerjaya : Keseimbangan Dunia dan Akhirat"

OBJEKTIF

1.  Membantu pembinaan matlamat pekerjaan dan kehidupan yang berkualiti

2. Memberi pendedahan kepada peserta mengenai kemahiran berfikir dengan rasional, membina keyakinan diri, bersifat asertif serta tidak mudah putus asa.

3. Membantu membina minda yang positif dalam meningkatkan potensi diri dan kehidupan

4.  Menangani gejala Burnout dan stress di tempat kerja.

. . . . Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT (CSR)

OBJEKTIF
Untuk memperkenalkan teknik membaca dengan pantas dengan menjimatkan masa pembacaan, memaksimumkan kualiti bacaan, meningkatkan jumlah buku untuk dibaca, mengasah dan menguatkan daya pemikiran dan igatan serta memberi pendedahan tentang kaedah atau teknik pencarian sumber ilmu secara atas talian (online search). Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

ASEAN Classroom 2023 kerjasamaantara USIM, Fakulti Undang-Undang UiTM Cawangan Melaka dan PTAR UiTM KBM"

OBJEKTIF

1. Membentuk pemikiran peserta yang lebih mantap dan dinamik menerusi perkongsian pengetahuan dan pengalaman dalam kalangan

peserta menerusi silang budaya.

2. Memberikan pendedahan kepada para mahasiswa untuk memperlajari dan seterusnya memahami kepelbagaian budaya dan adat 

resam kelompok masyarakat lain menerusi penglibatan dalam program antarabangsa.

3. Merupakan antara inisiatif ke arah mencapai "Performance Indicators (PI) universiti yang berkaitan"

Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

Brisk Walk Challenge 2023 : 10K Step & Read@UiTM

OBJEKTIF

1. Meningkatkan tahap kecergasan dan gaya hidup sihat di kalangan staf

2. Memberi pendedahan kepada peserta berkaitan tempat-tempat bersejarah yang berada di sekitar bandar Melaka.

3. Memupuk semangat berpasukan dan kerjasama di kalangan peserta

Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

Planning Review Exhibition Rancangan Tempatan Malaysia Vision Valley 2045.

OBJEKTIF
Planning Review Exhibition merupakan sebuah program untuk mencungkil bakat dan idea para pelajar Semester 6 A Sarjana Muda Perancangan Bandar & Wilayah, Kolej Pengajian Alam Bina UiTM Puncak Alam dalam memacu dan menjana pembangunan di sesebuah kawasan perbandaran yang dilipih iaitu Port Dickson, Negeri Sembilan.  Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

Diskusi Perpaduan: Chit Chat Belia Tahun 2023 "Mahasiswa:Pencetus Atau Pemutus"

OBJEKTIF
1.Meningkatkan pemahaman, penghayatan serta pengalaman rukun negara dalam diri mahasiswa di mana ia menjadi satu medium saluran ilmu mengenai perpaduan negara. 2.Memupuk etika dan nilai mahasiswa sebagai masyarakat yang berintegriti tinggi. 3.Menerap nilai masyarakat Madani dalam memperkasakan identiti Nasional. Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

PROGRAM 4P@PTAR

OBJEKTIF

i. Melahirkan warga kampus yang celik ilmu berkaitan 4P.

ii. Menzahirkan rasa kebertanggungjawaban kepada diri sendiri dan masyarakat sekeliling.

iii. Mewujudkan kesedaran kepada warga kampus tentang kesalahan, jenayah dan hukuman.

iv. Jaringan kerjasama dan kolaborasi antara PTAR dengan agensi luar, pihak berkuasa dan komuniti.

Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

PROGRAM 4P@PTAR

OBJEKTIF

i. Melahirkan warga kampus yang celik ilmu berkaitan 4P.

ii. Menzahirkan rasa kebertanggungjawaban kepada diri sendiri dan masyarakat sekeliling.

iii. Mewujudkan kesedaran kepada warga kampus tentang kesalahan, jenayah dan hukuman.

iv. Jaringan kerjasama dan kolaborasi antara PTAR dengan agensi luar, pihak berkuasa dan komuniti.


Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

READ@UiTM : MOBILE LIBRARY

OBJEKTIF
Memperkenalkan serta mempromosikan buku yang terdapat di Perpustakaan Perubatan Tun Abdul Razak kepada staf dalaman dan disamping itu dapat memberi galakkan kepada lebih ramai pengguna untuk meminjam buku di perpustakaan. Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

READ@UiTM : MOBILE LIBRARY

OBJEKTIF
Memperkenalkan serta mempromosikan buku yang terdapat di Perpustakaan Perubatan Tun Abdul Razak kepada staf dalaman dan disamping itu dapat memberi galakkan kepada lebih ramai pengguna untuk meminjam buku di perpustakaan. Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

Klinik Al Fatihah dan Ulasan Kitab (Tafsir Mubin) Perpustakaan Tun Abdul Razak Kejuruteraan (PKEJ)

OBJEKTIF
Penganjuran program secara tahunan ini adalah sebagai tanda sokongan PKEJ dan Kolej Pengajian Kejuruteraan terhadap usaha mempromosikan budaya membaca Al-Quran. Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

JOM MEMBACA SEMPENA HARI BUKU SEDUNIA IBADAH MENERANGI SYAWAL

OBJEKTIF
Program ini bertujuan memupuk minat serta tabiat membaca sebagai gaya hidup dalam masyarakat Malaysia pada masa kini dan masa akan datang serta menggalakkan penglibatan komuniti setempat dalam memberikan sumbangan kepada golongan anak yatim. Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

PROGRAM HARI TERBUKA PERPUSTAKAAN (STORYTELLING-CERITA PENDEK)

OBJEKTIF
Program ini bertujuan mempromosi kemudahan dan perkhidmatan yang terdapat di perpustakaan serta menggalakkan minat membaca di kalangan pengguna Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

PROGRAM KOLABORASI PSB DAN LHDN BERSAMA MEMBERI MAKLUMAT

OBJEKTIF

1.Tujuan program ini untuk menyediakan platform menyalurkan maklumat dengan tepat tentang cukai pendapatan, perniagaan dan lain-lain cukai.

2.Memberi kesedaraan mengenai sistem cukai kepada warga UiTM cawangan Kedah terutama pelajar(p . . . . Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

Program Read@UiTM: Cakna OKU@PSB

OBJEKTIF

1. Mendedahkan warga OKU UiTM Cawangan Kedah berkaitan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh perpustakaan untuk mereka.

2. Memperkenalkan produk E-VIEW kepada OKU penglihatan sebagai alat bantuan dalam proses membuat rujukan bahan-bahan perpustakaan.

3. Memberi peluang untuk perbincangan dua hala dalam mendapatkan input-input untuk penambahbaikan perkhidmatan perpustakaan.

Read More...

SDG Goals
Standard Post with Image

Media Sosial : Baik Buruk di Tangan Kita

OBJEKTIF

  1. Merancang, mengurus dan menyediakan penerbitan-penerbitan siaran langsung berbentuk perkongsian ilmu dan pengetahuan melalui segmen-segmen yang telah ditetapkan.
  2. Membudayakan program ilmiah berteraskan kepelbagaian ilmu.
  3. Meningkatkan ketampakan (visibility) Perpustakaan Tun Abdul Razak dari usaha-usaha pembudayaaan ilmu.
  4. Menjadi pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu.
Read More...

SDG Goals