Perpustakaan Tun Abdul Razak

PERMOHONAN MAKLUMAT RASMI PERPUSTAKAAN UITM


Untitled Document
Perpustakaan Tun Abdul Razak BAHAGIAN DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK
Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR)
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
SELANGOR
Tel: 03-5544 3757/4090
Fax: 03-55443730
Laman Web : https://library.uitm.edu.my/BORANG PERMOHONAN MAKLUMAT RASMI
PERPUSTAKAAN UITM
Nama   :  
No Kad Pengenalan   :  
Email   :  
No. Telefon   :  
Jawatan   :  
Unit/Jabatan/Bahagian   :  
Organisasi(PTJ)   :  


Statistik/Maklumat yang diperlukan   :  
Tujuan permohonanSila lampirkan Surat Aku Janji dan Dokumen sokongan yang berkaitan
(Muat turun Surat Aku Janji )
  :  
Lampiran Dokumen:-
0%